Lis er født i 1951 og har været ansat på Odense
Dyrehospitals afdelingen i Tarup siden juli 1998.
Lis har indtil for nyelig være meget aktiv inden for
hestesporten med ride- og travheste. Nu bruges
fritiden på Dobermann'en Tahiti.

Servicemedarbejder
Lis Andersen