Kræft hos hund og kat

Kræftlidelser er desværre lige så almindelige hos vore familiedyr, som hos os mennesker.

På Odense Dyrehospital har dyrlæge Peter Maasbøl Skov gennem en 3-årig efteruddannelse inden for kræft og kræftdiagnostik, opnået certificering i anvendelsen af kemoterapi til behandling af kræftpatienter.Ved kemoterapi hos dyr anvendes en langt mindre dosis end tilsvarende hos mennesker, hvorfor der stort set ikke ses bivirkninger.

Mange kræftlidelser hos vore familiedyr er særdeles velegnet til denne terapiform, mens andre ikke kan komme på tale. Derfor er en nøjagtig diagnosticering af den enkelte kræftform absolut nødvendig.

En sådan udredning kræver derfor en del indledende undersøgelser før det kan besluttes, om en evt. kemoterapi kan påbegyndes.


TILBAGE