Adfærdsrådgivning

Veterinærsygeplejerske Christina Krüger Rasmussen har efteruddannet sig i diagnosticering og behandling af adfærdsproblemer hos hunde.

Gennem en tæt dialog med hundens menneskefamilie samt iagttagelse af forholdet mellem hund og familie, afdækker Christina problemets karakter, og på det grundlag hjælper familien til at løse hundens adfærdsproblemer.

Evt. sygdomsmæssige eller medicinske årsager til adfærdsproblemet løses i samarbejde med dyrlægerne.

Har din hund adfærdsmæssige problemer,
skal du kontakte Christina på tlf.: 66 16 02 80.