HOSPITAL

Af mere komplicerede opgaver kan dyrehospitalet bl.a. udføre:

Bedøvelse

Operationer

Røntgenoptagelser

Laboratorieundersøgelser

Tandbehandinger og tandrensning

Hjerteundersøgelse

Guldimplantation i relation til hofteledsdysplasi

Insemination af tæver

 

Bedøvelse
På Odense Dyrehospital anvender vi meget sikre bedøvelsesmidler. Og vore bedøvelsesprincipper kan sammenlignes med forhold på menneskehospitaler:

Patienten vejes for at sikre korrekt dosis. Herefter foretages en kredsløbsundersøgelse for at sikre, at det er forsvarligt at foretage bedøvelsen.

Ofte vil der herefter blive givet en beroligende indsprøjtning, der dels gør selve bedøvelsen mere sikker, dels får patienten til at slappe af.

Tilbage til top
Operationer
Det er afgørende for en vellykket operation, at kirurgen har grundig viden og erfaring i det aktuelle indgreb, samt at indgrebet foregår under betryggende sterile forhold, så infektioner undgås.Alle patienter behandles både før og efter operationen med smertestillende medicin.

Tilbage til top
Røntgenoptagelser
Odense Dyrehospital har et meget avanceret røntgenanlæg, der sikrer optimale røntgenoptagelser.

Ud over almindelige røntgenoptagelser af f.eks. knogler, bug- og brysthule, har vi gennem efteruddannelse opnået certificering til at foretage følgende avancerede røntgenoptagelser
Røntgenoptagelse af hofter for hofteledsdysplasi (HD)
Røntgenoptagelse af hofter ved hjælp af PennHIP-metoden.
Røntgenoptagelse af gravhunderygge med henblik på avlsgodkendelse

Tilbage til top

 

Laboratorieundersøgelser
Odense Dyrehospital har laboratoriefaciliter, der bl.a. omfatter:
Blodundersøgelser
Urinundersøgelser
Bakterieundersøgelser
Drægtighedsbestemmelse hos tæver
Fastlæggelse af optimalt parringstidspunkt for tæver
Undersøgelser for virusinfektioner hos katte (FIV og FeLV)
Allergitest
Sædundersøgelser, klargøring af hundesæd for insemination og evt. forsendelse
Nålebiopsier

Tilbage til top

Tandbehandinger og tandrensning

Odense Dyrehospital har faciliteter til at foretage

Tandrens med ultralyd og efterfølgende polering af tænder
Plomberinger
Rodbehandlinger

Tilbage til top

Hjerteundersøgelse
Odense Dyrehospital har faciliteter til af foretage:
Røntgenoptagelser af hjerter
Elektrokardiografi (EKG)
Tilbage til top
Guldimplantation i relation til hofteledsdysplasi

Guldimplantation er en smertebehandling for hunde, der har smerter i hofteled pga. hofteledsdysplasi eller evt. gigtforandringer.

Behandlingen består i, at der under narkose placeres små guldstykker i bestemte akupunkturpunkter omkring selve hofteleddet.

Disse guldstykkers tilstedeværelse i akupunkturpunkterne giver en smertelindring, som ofte er så stor, at hunden får en væsentlig forbedret livskvalitet.

Tilbage til top

Insemination af tæver

På Odense Dyrehospital kan vi:

Fastlægge det optimale parringstidspunkt, alternativt inseminations-tidspunkt via en blodprøve
Foretage selve inseminationen
Via en blodprøve foretage en drægtighedstest (fra dag 25 og frem)

Desuden kan vi udtage sæd fra hanhunde for herefter at:

Undersøge sædkvaliteten
Foretage direkte insemination af tæver
Forberede sæden til forsendelse

Tilbage til top